Merkityksestämme

Suomen meriarkeologinen seura ry - Finlands marinarkeologiska sällskap rf - Maritime Archaeological Society of Finland (MAS.FI) edistää meriarkeologista tutkimusta, koulutusta ja kansalaistiedettä Suomessa. Seuran lähes pari sataa vapaaehtoista sukeltajaa tekevät valtaosan maamme meriarkeologisista kenttätutkimuksista. Lisäksi MAS:n kuuluu useita yhteisöjäseniä. Seura on laissa määritellyn Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV.FI) jäsenseura ja tekee kiinteää yhteistyötä yliopistojen ja Museoviraston kanssa niin uusien hylkyjen tunnistamisessa kuin vanhojen hylkyjen tutkinnassa.

Toimintamme keskeisimpiä saavutuksia ovat mm.
- Yli 100 fotogrammetrian avulla generoitua hylkyjen 3D-mallia Sketchfab.com -palvelussa sekä hylyistä tehdyt C14-radiohiili- ja dendrokronologiset ajoitukset.
- Porkkalan Hylkypuisto ja sen yhdentoista hylkykohteen laajat tutkimukset ja saavutettavaksi tekeminen kaikille sukeltajille sekä suurelle yleisölle.
- Meriarkeologian IKUWA7 maailmankonferenssin isännöiminen Helsingissä 2022.

Tavoitteita joita varten keräämme rahoitusta ovat mm.
- Fyysiset esinelöydöt ja virtuaaliset hylkymallit imersiiviseksi vierailijakokemukseksi yhdistävän Itämeri-näyttelyn tuottaminen.
- Arvokkaimpien hylkykohteidemme perustutkimuksen loppuunsaattaminen kansainvälisen yhteistyön avulla.
- Maailman luokan nähtävyydeksi luokiteltavan hylkyakvaarion perustaminen Suomeen, jossa meriarkeologit voisivat tehdä työtään julkisesti.

Lisätietoja ja referenssejä - puheenjohtaja@mas.fi