Seura

Suomen meriarkeologinen seura ry - Finlands marinarkeologiska sällskap rf - Maritime Archaeological Society of Finland (MAS) on perustettu vuonna 1995 tarkoituksenaan edistää vedenalaisen kulttuuriperinnön tutkimusta, suojelua, koulutusta ja harrastustoimintaa. Seura on ollut Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) jäsenseura vuodesta 2016 alkaen ja on vuonna 2023 Suomen ainoa UNESCO:n akreditoima tieteellinen seura. Seuraan kuuluu nykyisin noin 2000 henkilöjäsentä ja useita yhteisöjäseniä. MAS ei ole sukellusseura, vaikka moni jäsenistämme on suoraan tai välillisesti Sukeltajaliiton jäsen. MAS on yleishyödyllinen yhdistys.

Seuralla on rekisteröity aputoiminimi ja sen hallituksen ohjauksessa toimii Meriarkeologinen Instituutti - Marinarkeologiska Institutet - Maritime Archaeological Institute. Sen toimintaa johtaa seuran hallituksen nimittämä toiminnanjohtaja. Lisäksi seuran hallitus voi nimittää Instituutille tieteellisen johtajan.  
 
 

Seuran tarkoitus ja toiminta

Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea meriarkeologian tieteellistä tutkimus- ja harrastustoimintaa sekä parantaa kansalaisten tietoutta vedenalaisesta kulttuuriperinnöstämme. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
-    harjoittaa ja kehittää meriarkeologista tutkimus ja näyttelytoimintaa
-    järjestää meriarkeologista koulutus-, tiedotus-, julkaisu- ja harrastustoimintaa
-    tekee yhteistyötä yliopistojen ja muiden tiedeyhteisöjen, alan harrastajien, viranomaisten sekä alan kansainvälisten toimijoiden kanssa
-    tekee alaa koskevia aloitteita, lausuntoja tai kannanottoja
-    edistää vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelua ja sen saavutettavuuden parantamista kansalaisille
 

Seuran arvot

1. Avoimuus

2. Riippumattomuus

3. Turvallisuus

 

Lähivuosien tavoitteet

Seuran toiminnalle keskeistä on yhteistyö mm. Museoviraston, Helsingin yliopiston, Nautical Archaelogy Societyn, Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja sen sisarjärjestöjen sekä omien yhteisöjäsentensä kanssa. Seuran tavoitteena on järjestää meriarkeologian kenttätyöleiri vuosittain sekä kansainvälinen IKUWA -seminaari kesäkuussa 2022. Niin ikään tavoitteena on järjestää meriarkeologian johdantokursseja (NAS Intro) joka kevät ja syksy sekä seuraava meriarkeologian jatkokurssi (NAS Part I) vuosittain.

Seuran yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisätään mm. tiedotusta kehittämällä. Samoin seuran hallintotapaa kehitetään ja taloutta pyritään vahvistamaan pitämällä toiminta kustannustehokkaana ja kasvattamalla yhdistyspääomaa. Merkittäviin tapahtumiin haetaan aktiivisesti avustuksia.

 

Pitkän aikavälin tavoitteet

Seuran tavoitteena on vuonna 2025 olla aktiivinen ja arvostettu toimija meriarkeologian koulutuksessa sekä julkaisu- ja kenttätoiminnassa. Jäsenet kokevat seuran toiminnan hyödylliseksi ja heillä on mahdollisuus päästä toimimaan ja vaikuttamaan seuran puitteissa.

Seura pyrkii nostamaan jäsenmääränsä selvästi nykyistä korkeammaksi siten, että jäsenistöön kuuluu alan ammattilaisia ja harrastajia eri puolilta Suomea. Seura järjestää joka vuosi useita meriarkeologian koulutustapahtumia ja joka vuosi vähintään yhden kenttätyöleirin tai meriarkeologiaa käsittelevän seminaarin. Seura pyrkii julkaisemaan vuosittain julkaisusarjansa puitteissa. Seuran nettovarallisuus kasvatetaan selvästi nykyistä suuremmaksi, millä edesautetaan mm. hyvien puitteiden luomista turvalliselle ja laadukkaalle kenttätyölle.

 

Temme yhteistyötä mm.