Seura

Suomen meriarkeologinen seura ry (MAS) on perustettu vuonna 1995 tarkoituksenaan edistää meriarkeologian tutkimusta, koulutusta ja harrastustoimintaa Suomessa. Seuraan kuuluu nykyisin noin 150 henkilöjäsentä ja useita yhteisöjäseniä. Seura on ollut Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsen vuodesta 2016 ja se on ainoa meriarkeologian alan jäsenseura TSV:ssä. MAS ei ole sukellusseura, vaikka moni jäsenistämme on suoraan tai välillisesti Sukeltajaliiton jäsen. MAS on yleishyödyllinen yhdistys.

 

Seuran arvot

1. Avoimuus

2. Riippumattomuus

3. Turvallisuus

 

Tarkoitus ja toiminta

Seuran tarkoituksena on edistää meriarkeologista tutkimus-, koulutus- ja harrastustoimintaa Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää meriarkeologista tutkimusta, koulutusta ja seminaareja sekä esittää kannanottoja ja lausuntoja alaa koskevista kysymyksistä.

Seura ylläpitää yhteyksiä osallistumalla alan kotimaisten sekä kansainvälisten järjestöjen ja tiedeyhteisöjen toimintaan. Meriarkeologian tuntemusta edistääkseen seura harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hakea apurahoja. Seura voi myös toimeenpanna rahankeräyksiä tai arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

Lähivuosien tavoitteet

Seuran toiminnalle keskeistä on yhteistyö mm. Museoviraston, Helsingin yliopiston, Nautical Archaelogy Societyn, Tieteellisten seurain valtuuskunnan sekä mahdollisten yhteisöjäsenten kanssa. Seuran tavoitteena on järjestää meriarkeologian kenttätyöleiri kesällä 2019 sekä kansainvälinen IKUWA -seminaari kesäkuussa 2020. Seuran tavoitteena on järjestää meriarkeologian johdantokursseja (NAS Intro) vuosittain ja seuraava meriarkeologian jatkokurssi (NAS Part I) vuonna 2019.

Seuran yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisätään mm. tiedotusta kehittämällä. Samoin seuran hallintotapaa kehitetään ja taloutta pyritään vahvistamaan pitämällä toiminta kustannustehokkaana ja kasvattamalla yhdistyspääomaa. Merkittäviin tapahtumiin haetaan aktiivisesti avustuksia.

 

Pitkän aikavälin tavoitteet

Seuran tavoitteena on vuonna 2025 olla aktiivinen ja arvostettu toimija meriarkeologian koulutuksessa sekä julkaisu- ja kenttätoiminnassa. Jäsenet kokevat seuran toiminnan hyödylliseksi ja heillä on mahdollisuus päästä toimimaan ja vaikuttamaan seuran puitteissa.

Seura pyrkii nostamaan jäsenmääränsä selvästi nykyistä korkeammaksi siten, että jäsenistöön kuuluu alan ammattilaisia ja harrastajia eri puolilta Suomea. Seura järjestää joka vuosi useita meriarkeologian koulutustapahtumia ja joka vuosi vähintään yhden kenttätyöleirin tai meriarkeologiaa käsittelevän seminaarin. Seura pyrkii julkaisemaan vuosittain julkaisusarjansa puitteissa. Seuran nettovarallisuus kasvatetaan selvästi nykyistä suuremmaksi, millä edesautetaan mm. hyvien puitteiden luomista turvalliselle ja laadukkaalle kenttätyölle.