Porkkalan Hylkypuisto

Porkkalan Hylkypuiston kehittäminen ja ylläpito 2019

Suomen meriarkeologinen seura perusti yhdessä sukellusseura Nousun kanssa ja Museoviraston tuella Porkkalan Hylkypuiston ensimmöiset kohteet. Vuodelle 2019 Museovirasto on myöntänyt niin ikään tukea puiston ylläpitoon ja edelleen kehittämiseen. Museoviraston tuki kattaa kuitenkin vain noin 75% ulkoisista ja tarkoitukseen käytetyistä juoksevista kuluista.

Rahoitus on kaikkien seuralaisten, niin henkilö- kuin yhteisöjäsenien haettavissa Hylkypuiston projektisuunnitelman mukaisiin ja projektipäällikön etukäteen kirjallisesti hyväksymiin tehtäviin.

Seuran rahoituksesta voidaan maksaa suoria kulukorvauksia Hylkypuiston kalustehankintoihin (100%) sekä matkakorvauksia ja välillisesti puiston ylläpitotehtäviin liittyviä kulukorvauksia, kuten poltto- ja voiteluainekuluja, ilmatäyttöjä tms. (75%). Kulut raportoidaan aina täysimääräisesti (100%) ja yhteisöjäsenet tai seurueet voivat jakaa loput kulut (25%) keskenään tai hankkia niille muuta rahoitusta.

Hylkyipuiston projektipäällikkö johtaa puiston kehitys- ja ylläpitotoimintaa. Hänellä on ajantasaisin tieto puistossa olevien tehtävien prioriteeteista ja budjeteista. Näin ollen yhteisöjäsenten ja seurueiden on ennen hylkypuistovierailua pyydettävä projketipäälliköltä kirjalliset ohjeet sovitusta tehtävästä ja raportoitava sen valmiusaste kululaskun ohessa. Hylkypuiston projektipäällikkö asiatarkastaa matka- ja kululaskut ja toimittaa ne rahastonhoitajalle maksuunpanoa varten. Kuitit kuvataan tai skannataan kululaskun liitteeksi. Matka- ja kululaskupohjat löytyvät täältä. Seura ei korvaa päivärahoja tms.

Lisätiedot sähköpostilla mas@mas.fi

.

TEHTÄVÄT TEKIJÄT PÄIVÄYS
Talvehtimisvaurioiden tarkastus, poijuketjujen merkkaus    
Tykkikyljen poijujen asennus    
Alkun ja Tynnyrihylyn poijujen asennus    
Träskönlahden poijupainon siirto paikalleen, lainiveto    
Lainiveto poijulta Alkulle ja lainipainojen asennus    
Lainipainot Tynnyrihylyn uuteen lainiin, vanha laini pois    
Tykkikyljen sukelluspoijun korjaus ja lainien kiristys    
Alku-Tynnyri-lainin uusiminen    
Alku-Tynnyri-poiju-lainien merkkaus 20m välein    
Limisaumahylyn lainikierroksen suunnittelu    
Limisaumahylyn lainikierroksen asentaminen    
Tynnyrihylyn kiinnityspisteiden asetaminen    
Linjatauluhylyn lainien suunnittelu    
Linjatauluhylyn lainien asennus    
Linjatauluhylyn poijun asennus    
Rönnskärin hylyn lainien suunnittelu    
Rönnskärin hylyn lainien asennus    
Rönnskärin hylyn poijun asennus    
Edmundin poijupainon suunnittelu    
Edmundin poijupainon toteutus    
Kiinnityspoijun vaihtaminen Tykkikyljelle +5m ketjujatko    
opastekylttien pesu hyönteissienellä    
Tynnyrihylyn vanhojen jämälainien poisto    
Tynnyrihylyn opastuskierroksen asentaminen    
Kiinnityspojujen painovaroitusten asentaminen