Taipalsaaren Riutansaaren hylky

Kirjoittaja: 
Juhani Grönhagen

Riutansaaren edustalla 5 m syvyydessä on limisaumainen mäntypuinen hylky, jonka erikoiset rakenneratkaisut kiinnittivät tutkijoiden huomiota. Lotjamaisen aluksen kölipituus on 16,3m, arvioitu kokonaispituus 19 m ja leveys 4,5 m. Laudoitus ja kaaritus on hentoa verrattuna jykevärakenteiseen köliin. Kölistä otettiin puunäytteitä dendrokronologista ajoitusta varten. Ensimmäinen tällä menetelmällä Suomessa hylystä tehty ajoitus suoritettiin Joensuun yliopiston Dendrokronologian laboratoriossa. Puun kasvulustomittausten mukaan Riutansaaren hylky on voitu rakentaa vuoden 1860 tienoilla (Zetterberg, P., 1989 dendrokronologinen ajoitus FIY0301, Riutansaaren hylky. Joensuun yo, Karjalan tutkimuslaitos, Ekologian osasto, Dendrokronologian laboratorio). Lisänäytteet kohteesta ovat tarpeellisia, mikäli ikä halutaan selvittää tarkemmin. Lisänäytteiden avulla voitaisiin selvittää myös se, onko rakennuspuut kaadettu esim. Kyläniemessä, jossa oli 1860-luvulla vilkasta laivanrakennustoimintaa.