”Den glömda flottan"-aloitusseminaari

Kaj Enholmin artikkeli Ruotsin uponneen laivaston tutkimushankkeen aloitusseminaarista Karlskronasta.
Kirjoittaja: 
Kaj Enholm

”Unohdettu laivasto nostaa purjeensa”

Poikkitieteellinen tutkimusprojekti ”Den glömda flottan” keskittyy Ruotsin purjelaivaston vuosien 1450-1850 väliseen aikaan ja on kestoltaan kuusi vuotta. Siihen osallistuu meriarkeologeja, historioitsijoita, etnologeja ja kulttuuriperintöasiantuntijoita. Hankkeen ytimenä on luoda tietokanta Ruotsin laivaston tähän mennessä tunnetuista lähes kahdeksasta sadasta hylystä. Tietokanta palvelee tutkijoita ja se on myös yleisön saatavilla. Sen sisältö tullaan julkaisemaan myös kirjamuodossa. Tutkimusohjelman virallinen aloitusseminaari pidettiin Karlskronassa 11.-13. toukokuuta 2022. Seuramme on mukana Minna Koivikon aliprojektissa "End of the Glory Days", joka tutkii Suomen aluevesille uponneita Ruotsin laivaston hylkyjä erityisesti Suomenlinnan alueella.

 

Koko artikkeli PDF-muodossa: PDF iconflottancolumn.pdf