Kutsukirje perustavaan kokoukseen 11.8.1995

Suomen meriarkeologinen seura
Finlands maritimarkeologiska sällskap

Suomen meriarkeologisen seuran perustamista valmistavan toimikunnan valtuuttamina allekirjoittaneilla on ilo kutsua Teidät seuran varsinaiseen perustavaan kokoukseen.

Suomen meriarkeologisen seuran varsinainen perustava kokous pidetään lauantaina 2.9. (toinen syyskuuta) 1995 klo 14.00 Helsingissä Suomen merimuseon tiloissa Hylkysaaressa, jonne pääsee joko Mustikkamaan ja Korkeasaaren kautta autolla tai merimuseon Anneli -veneellä Pohjoissatamasta klo 13.50.

Helsingissä 11.8. 1995
Valmistelevan toimikunnan psta

Kokouksen esityslista

  • Kokouksen avaus.
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  • Todetaan yhdistyksen perustaminen.
  • Esitetään valmiiksi laaditut yhdistyksen säännöt hyväksyttäväksi.
  • Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  • Muut esille tulevat asiat.
Share