Kulttuurirahasto rahoittaa hylkyjen ajoitusta

Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto on hakemuksestamme myöntänyt seurallemme 35 000€ hylkyjen ajoittamiseen tähtääviin tutkimuksiin Porkkalan Hylkypuistossa. Meriarkeologinen seuraa kiittää nöyrästi Kulttuurirahastoa luottamuksesta ja tulee tekemään parhaansa ollakseen sen arvoinen. Tahdomme samalla kiittää Maija Matikkaa ja Kristin Ilvestä suosituksista, joilla lienee ollut merkittävä rooli päätöksenteossa.

Kulumäärärahaa voidaan käyttää vain suoraan ajoitustutkimuksiin liittyviin kulukorvauksiin seuraavien kolmen vuoden aikana.

Tarkoituksena on, että tuntemattomista hylyistä teetetään ensin edullisempia C14-analyysejä ja niiden perusteella mielenkiintoisimmiksi osoittautuvista hylyistä myös dednrokronologisia ajoituksia ja isotooppimäärityksiä, jotka kertovat niiden purjehdusalueista. Toivottavasti pääsemme tekemään näytteidenottoa jo tänäkesänä.