Ajoitusseminaari

Museovirasto järjestää yhteistyössä Suomen meriarkeologisen seuran kanssa seminaari-illan dendrokronologisen- ja radiohiiliajoituksen soveltamisesta hylkyjen ja muiden puumateriaalia sisältävien arkeologisten kohteiden ajoittamisessa.

Aika: torstai 23.05 klo 17.15–19.45

Paikka: Tieteiden Talo, sali 104 (ensimmäinen kerros)

Tilaisuus alkaa molempien menetelmien asiantuntijaluennoilla, jonka jälkee on tarkoitus keskustella yleisön esiin nostamista kysymyksistä. Osallistujille on myös mahdollisuus lähettää kysymyksiä luennoitsijoille tai keskustelunaiheita järjestäjille jo etukäteen ositteeseen mas@mas.fi. Päivitämme kysymyksiä tälle sivulle lähes päivittäin. Etäosallistuminen on mahdollista, mutta kaksisuuntaisuudesta ei ole takeita. Teams-linkki ohjelman alla ↓

Ohjelma (noin):

17:15-18:00 Tuomas Aakala, Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osaston Apulaisprofessori - "(Meri)Arkeologisten kohteiden dendrokronologinen ajoittaminen".

18:00-18:15 kysymyksiä Tuomakselle

18:15-19:00 Markku Oinonen, Luonnontieteellisen keskusmuseon Ajoituslaboratorion johtaja dosentti - "(Meri)Arkeologisten kohteiden radiohiiliajoittaminen"

19:00-19:45 Kysymyksiä Markulle ja keskustelu

-------------------------------------------------------------------------------------------
Seminaarin videotallenne löytyy täältä
-------------------------------------------------------------------------------------------

Kysymyksiä

Yleisesti ajoitusnäytteistä

  1. Miten paksu näyte tarvitaan esineen iän määrittämiseksi?

Dendrokronologian soveltamisesta

  1. Jos olen ymmärtänyt oikein, denrokronologian referenssisekvenssi(t) eivät ole ns. jatkuvia eikä universaaleja (maailman mittakaavassa) vaan perustuvat aina maantieteellisesti ja puulajillisesti lähimpään fyysiseen referenssiaineistoon. Millaisia erilaisia virheitä aiheuttavia tekijöitä tästä seuraa ja miten ne määritellään virhemarginaaliksi?
  2. Miten kauas (matkassa ja/tai ajassa) lähimmästä refrenssiaineistosta uutta analyysiä voidaan luotettavasti extrapoloida ja miten se verifoidaan?
  3. ...

Radiohiiliajoituksen soveltamisesta

  1. Itämeren meriarkeologiassa voitaneen soveltaa IntCal20 kalibraatiokäyrää esim. Oxcal sovelluksessa, koska näytteistettävä puuaines on ollut useiden metrien vesikerroksen suojassa, mutta onko olemassa jotain vakiintunutta prosessia tulkita "sub95,4%" todennäköisyyksiä ts. mikä on erittäin matalan, mutta ennen kaikkea korkeimman ja toisaalta pinta-alaltaan suurimpien todennäköisyyksien keskinäinen merkitys?
  2. Miten järjestää eri kohteiden tulokset keskinäiseen ikäjärjestykseen kalibroidun iän perusteella?
  3. ...

 

Share